REGISTRACE NOVÉ FIRMY

    

 
INFORMACE O ADMINISTRÁTOROVI 
 
Nickname:
    
FB profil:
 

Napište prosím odkaz na Váš facebookový profil (např. https://www.facebook.com/profile.php?id=100008257)

Pokud nebude odkaz na FB profil validní nebo odkaz bude nasměrován na neexistující profil, nebude Kniha vytvořena.

     
E-mail:

   

Stát
  
Nainstalovaná DLC:   Going East!
  Scandinavia
  Vive la France!
  Italia
  Beyond the Baltic Sea
  

Pokud Vaše firma používá módované mapy (ProMods, RusMap .....) je možné zapnout je po přihlášení do Vaší firemní Knihy jízd, musíte však přidat města s firmami, která jsou součástí těchto map v

 NASTAVENÍ FIRMY / MODIFIKACE / MĚSTA

        

INFORMACE O FIRMĚ

  
Název firmy:
 
Sídlo firmy:
  
Systém dopravy:
 
Stav paliva a tankování:
 
Čas a datum nakládky a vykládky:
 

  

Ekonomika firmy a technické prohlídky jsou zapnuty a nejdou vypnout.

 

    

POČÁTEČNÍ KAPITÁL

Každé nově registrované firmě je připsán počáteční kapitál 100.000€ bez ohledu na to kolik má členů.

Každá nová firma má možnost požádat o dotaci 50.000€ na každého řidiče v menu FIREMNÍ FINANCE.

Dotace jsou schvalovány individuálně a při jejich zneužití je možné je odebrat.

    

CENA ZA KILOMETR A PLAT ŘIDIČE

Cena za kilometr, kterou si Vaše firma určuje je stanovena na 1.2€/km, výplata řidiče je nastavena na 0.2€/km.

Obě hodnoty si můžete změnit v NASTAVENÍ FIRMY, ale cena je omezena na max. 2€/km.

   

INTERVAL TECHNICKÉ A SERVISNÍ PROHLÍDKY

Interval STK je určován ČESMAD CS VIrtual a není ho možné změnit.

Interval servisní prohlídky všech vozidel je nastaven na výchozí hodnotu 40.000km, je možní změnit v NASTAVENÍ FIRMY.

 

Pravidla

1. Je zakázáno zapisovat nesmyslné zakázky (ani ta nejdelší zakázka neměří v ETS2 více než 5000 km)

2. Je zakázáno prodávat do bazaru vozidla za nesmyslné ceny

 

Při porušení výše uvedených pravidel bude administrátor upozorněn na nedostatky, při opakovaném porušení bude Kniha jízd bez náhrady smazána.

 Vyhrazujeme si právo každou neaktivní Knihu jízd (30 dní bez zapsání odjeté zakázky) bez náhrady smazat.

Na zadaný e-mail Vám bude zasláno upozornění o vytvoření Knihy jízd a dočasné heslo k přihlášení jako administrátor.