REGISTRACE NOVÉ FIRMY

    

Pomoc s registrací a vysvětlení pojmů

 
INFORMACE O ADMINISTRÁTOROVI 
 
Nickname:
    
E-mail:

   

Stát
  
Nainstalovaná DLC:   Going East!
  Scandinavia
  Vive la France!
  Italia
  

Pokud Vaše firma používá módované mapy (ProMods, RusMap .....) je možné zapnout je po přihlášení do Vaší firemní Knihy jízd, musíte však přidat města s firmami, která jsou součástí těchto map v

 NASTAVENÍ FIRMY / MODIFIKACE / MĚSTA

        

INFORMACE O FIRMĚ

  
Název firmy:
 
Sídlo firmy:
  
Systém dopravy:
 
Stav paliva a tankování:
 
Čas a datum nakládky a vykládky:
 
Ekonomika firmy:
 
Počáteční kapitál:
Hodnotu Vašeho počátečního kapitálu můžete změnit.
Kolik si Vaše firma účtuje za ujetý kilometr:  €/km

Nejedná se o žádnou soutěž, kdo víc vydělá peněz, proto prosím zadávejte reálné ceny (max. do 2 €/km)

Plat Vašich řidičů: €/km

Z celkového výdělku, který jste zadali výše se odečítá suma za spotřebovanou naftu a mzda řidiče.

STK a pravidelné servisní prohlídky u vozidel:
 
Interval STK:  dní
Lhůta pro STK 1 rok v MP odpovídá cca 60 dnům v reálu (hodnota v poli je doporučená, můžete ji podle potřeby změnit)
Pravidelná servisní prohlídka po: kilometrech
Pravidelně servisujte firemní tahače, nebo se Vám někde rozpadnou :-D   Lhůta je jen doporučená, můžete ji změnit.

Sídlo firmy, systém dopravy, zapisování stavů paliva, tankování, datumy, časy nakládek a vykládek, ekonomiku a STK s pravidelnými prohlídkami

 je možné kdykoliv změnit v NASTAVENÍ FIRMY po přihlášení do firemní Knihy jízd.

Na zadaný e-mail Vám bude zasláno upozornění o vytvoření Knihy jízd a dočasné heslo k přihlášení jako administrátor.